Bespreking van: Paul Cobben en Ludwig Heyde (eds.), How natural is the Ethical Law?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftANTW
Volume91/4
StatusPublished - 1999

Citeer dit