Bespreking van: Sven Biscop and Jan Joel Andersson (red.), The EU and the European Security Strategy: Forging a global Europe, Londen/New York: Routledge, 2008

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)702 - 703
TijdschriftInternationale Spectator
Volume62
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2008

Citeer dit