Bestaat waarheid in een normatieve rechtswetenschap?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20170893
Pagina's (van-tot)893-900
TijdschriftArs Aequi
Volume2017
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1-nov-2017

Citeer dit