Bestraffen kiezers partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen?

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijCOELO
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
StatusPublished - 2020

Publicatie series

NaamCOELO-rapport
Nr.20-3

Citeer dit