Bestrijding verdroging: een resultaatgericht proces

M. Verbeek, H.E.J. Berger, M.J.C. Schwartz

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)298 - 304
Aantal pagina's7
TijdschriftHet Waterschap
Volume9
StatusPublished - 1996

Citeer dit