Besturen gemeente kost partijen raadszetels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

117 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)120-123
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume103
StatusPublished - 2018

Citeer dit