Bestuurders moeten vooral zelf hun werk goed doen. Bespreking van: H.M.B.Breunese, J.G.Brouwer, A.E.Schilder, Wapenen tegen drugsoverlast. Een onderzoek naar het bestuurlijk juridisch instrumentarium, Zwolle, 1996

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50 - 51
Aantal pagina's2
TijdschriftBinnenlands Bestuur
Volume48
StatusPublished - 1996

Citeer dit