Bestuurdersaansprakelijkheid: Hoge Raad 30 maart 2018

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2018/81
Pagina's (van-tot)465-469
Aantal pagina's5
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - jul.-2018

Citeer dit