Bestuurlijk gedogen? Bespreking van: G.T.J.M.Jurgens, Bestuurlijk gedogen, Zwolle, 1996

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48 - 49
Aantal pagina's2
TijdschriftBinnenlands Bestuur
Volume45
StatusPublished - 1996

Citeer dit