Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein

Onderzoeksoutput

170 Downloads (Pure)

Samenvatting

De oratie rich zich op de nieuwe verhoudingen die tussen overheid, markt en gemeenschap zijn ontstaan na de decentralisaties in het sociaal domein. De tekst bevat een waarschuwing voor de hype die het sociaal wijkteam als de belichaming van de nieuwe werkwijze en organisatievorm in het sociaal domein omgeeft.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's23
ISBN van geprinte versie978-90-367-8002-5
StatusPublished - 23-jun.-2015

Keywords

  • Sociaal domein
  • Decentralisaties
  • Keukentafelgesprek
  • Maatschappelijke orde driehoek

Citeer dit