Bestuurlijke verhoudingen onder de Nota Ruimte

P.R.A. Terpstra

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30 - 34
Aantal pagina's5
TijdschriftBank en Gemeenten
Volume7-8
StatusPublished - 2005

Citeer dit