Bestuurshandelingen

R. Bassie, R. M. van Male, A. Mazzola, F. M. E. Schulmer, G. A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2021/312
Pagina's (van-tot)669-682
Aantal pagina's14
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec.-2021

Citeer dit