Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2018/50
Pagina's (van-tot)278-293
Aantal pagina's16
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-2018

Citeer dit