Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2017/18
Pagina's (van-tot)151-160
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2017
Nummer van het tijdschrift4/5
StatusPublished - apr.-2017

Citeer dit