Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2017/41
Pagina's (van-tot)369-384
Aantal pagina's16
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2017
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec.-2017

Citeer dit