Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2016/55
Pagina's (van-tot)413-421
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2016
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec.-2016

Citeer dit