Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2016/26
Pagina's (van-tot)201-208
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2016
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jul.-2016

Citeer dit