Bestuurshandelingen

R. Bassie, R.M. van Male, F.M.E. Schulmer, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2023/249
Pagina's (van-tot)394-409
Aantal pagina's16
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - sep.-2023

Citeer dit