Bestuurshandelingen

R. Bassie, R.M. van Male, F.M.E. Schulmer, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2022/150
Pagina's (van-tot)304-312
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit