Bestuurshandelingen

R. Bassie, R.M. van Male, F.M.E. Schulmer, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2023/9
Pagina's (van-tot)28-40
Aantal pagina's13
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2023

Citeer dit