Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, F.M.E. Schulmer, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2020/259
Pagina's (van-tot)662-673
Aantal pagina's12
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec.-2020

Citeer dit