Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, F.M.E. Schulmer, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2020/101
Pagina's (van-tot)250-263
Aantal pagina's14
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit