Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2019/21
Pagina's (van-tot)222-236
Aantal pagina's15
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit