Bestuurshandelingen

R.M. van Male, T.G. Oztürk, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2018/75
Pagina's (van-tot)482-499
Aantal pagina's18
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec.-2018

Citeer dit