Bestuurs(proces)recht

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAAK20198938
Pagina's (van-tot)8938-8942
Aantal pagina's5
TijdschriftArs Aequi, KwartaalSignaal
Volume2019
Nummer van het tijdschrift152
StatusPublished - 2019

Citeer dit