Bestuurs(proces)recht

OnderzoeksoutputProfessional

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAAK20209143
Pagina's (van-tot)9143-9148
Aantal pagina's6
TijdschriftArs Aequi, KwartaalSignaal
Volume2020
Nummer van het tijdschrift155
StatusPublished - jun.-2020

Citeer dit