Bestuurs(proces)recht

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAAK20209277
Pagina's (van-tot)9277-9281
Aantal pagina's5
TijdschriftArs Aequi, KwartaalSignaal
Volume2020
Nummer van het tijdschrift157
StatusPublished - 2020

Citeer dit