Bestuursrecht 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving

H.E. Bröring (Redacteur), K.J. de Graaf (Redacteur), C.L.G.F.H. Albers, L.J.A. Damen, A.P. Klap, A.M. Klingenberg, A.T. Marseille, H.D. Tolsma, G.A. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. De zevende druk van dit eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten in de rechtsbetrekking tussen burger en openbaar bestuur, de formele en materiele normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridisch
Aantal pagina's784
Uitgave7
ISBN van geprinte versie978-94-6290-055-4
StatusPublished - 1-feb.-2022

Keywords

  • Studieboek Bestuursrecht

Citeer dit