Bestuursrecht, e-mail en internet. Bestuursrechtelijke aspecten voor elektronische overheidscommunicatie

  Onderzoeksoutput

  2365 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een toenemend deel van de dagelijkse communicatie verloopt op elektronische wijze. Dit geldt evengoed voor overheidscommunicatie. In dit proefschrift worden de juridische implicaties van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in de communicatie tussen overheid en de burger onderzocht. Elektronische communicatiemiddelen worden op verschillende manieren door de overheid gebruikt. In steeds meer wetten worden verplichtingen opgenomen om elektronisch te communiceren. De bestuursrechtelijke normen die van toepassing zijn op overheidscommunicatie staan in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht en in bijzondere wetten. Deze komen aan de orde. Hierbij zijn drie onderdelen te onderscheiden: normen die van toepassing zijn op de communicatie met de overheid, normen die van toepassing zijn op communicatie door de overheid en normen die van toepassing zijn op het opslaan van de informatie. Ten slotte komt aan de orde op welke wijze bevorderd kan worden dat de overheid zich aan deze normen houdt. Het belang van dit onderzoek naar de bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie is dat kan worden bepaald of in de huidige normen voor elektronische communicatie de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat gewaarborgd zijn. Aline Klingenberg verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij als docent werkzaam is.
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Damen, Leonardus, Supervisor
  Datum van toekenning10-feb-2011
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036748063
  StatusPublished - 2011

  Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • SED
  • Politburo
  • Regeringen
  • Buitenlandse politiek
  • 1980-1990
  • geschiedenis van Europa ;
  • DDR

  Citeer dit