Bestuursrechter is geen boeman. Bespreking van: A.T. Marseille, Procederen bij de bestuursrechter

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22 - 23
Aantal pagina's2
TijdschriftBestuursforum
Volume12
StatusPublished - 2003

Citeer dit