Beta and gamma emission from oriented nuclei

Hans Postma

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

Samenvatting

Naar aanleiding van schijnbaar tegenstrijdige gegevens in de mesonenfysica opperden Lee en Yang de mogelijkheid, dat de pariteit in zwakke wisselwerking tussen elementaire deeltjes, waaronder de interactie, niet behouden blijft (juni 1956). Dit gedurfde voorstel werd in januari 1957 voor de eerste keer bevestigd door een meting van de asymmetrie in de negaton emissie van gepolariseerde 60C0 kernen. Dit experiment werd uitgevoerd door Wu en haar medewerkers. Na deze verrassende ontdekking nam het onderzoek over zwakke wisselwerkingen zowel experimenteel als theoretisch sterk toe. Momenteel is het verval phenomenologisch goed bekend en in goed overeenstemming met de tweecomponenten theorie van Lee en Yang en met de universele VA theorie van Feynman en Gell-Mann.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brinkman-Zijlker, H.G., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1960

Citeer dit