Betekenis geven aan de rol van docent; ervaring en reductie van identiteitsdissonantie door beginnende medisch docenten

T.A.M. van Lankveld, J. Schoonenboom, R.A. Kusurkar, M. Volman, J Beishuizen, G. Croiset

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit