Beter dan vroeger of terug bij af? Een historische reflectie op het ‘nieuwe opleidingsparadigma’ voor de pabo

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)224-233
Aantal pagina's10
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume84
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2007

Citeer dit