Beter evalueren van hulp vergroot de impact ervan

Erwin H. Bulte, Robert Lensink

OnderzoeksoutputAcademic

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)58-61
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume105
Nummer van het tijdschrift4782
StatusPublished - 2020

Citeer dit