Betere afweging met meer lokale belasting

Wouter Vermeulen, Maarten Allers

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)52-55
Aantal pagina's4
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume100
Nummer van het tijdschrift4702
StatusPublished - 29-jan-2015

Citeer dit