Beton- en metselzand, Modellen en Prognoses 1995-2010

  OnderzoeksoutputProfessional

  172 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ten behoeve van het Nederlandse ontgrondingenbeleid is er inzicht gewenst in toekomstige behoefte aan oppervlaktedelfstoffen. Hiervoor worden veelal modellen gebruikt. Over het voor beton- en metselzand gebruikte model waren enige twijfels gerezen. Daarom wordt dit model in deze studie tegen het licht gehouden. Het rapport bevat een beschrijving van het huidige model en vroegere modellen. Al deze modellen blijken te kort te schieten. Daarom worden alternatieve wijzen van modellering beschreven. Tevens wordt een materiaalstromenmodel opgesteld dat wordt gebruikt als het kader voor het nieuwe model en voor de data-analyse. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van de beschikbare data. De verschillende tijdreeksen voor productie, gebruik, import en export van beton- en metselzand en industriezand worden beschreven. Verder worden diverse mogelijke verklarende variabelen besproken, zoals de cijfers voor de bouwproductie en de bouwinvesteringen. Vervolgens worden enkele mogelijke tijdreeksen d.m.v. lineaire regressie gerelateerd aan diverse verklarende variabelen. Op statistische gronden wordt één model voor het verbruik van beton- en metselzand geselecteerd. Met dit model worden vervolgens verkennende berekeningen gedaan voor de toekomstige behoefte aan beton- en metselzand.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieDelft
  UitgeverijDienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat
  Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
  Aantal pagina's119
  Volume1995
  Uitgave17
  StatusPublished - dec-1995

  Publicatie series

  NaamPublikatiereeks Grondstoffen
  UitgeverijDienst Weg- en Waterbouwkunde
  Nr.W-DWW-95-547

  Citeer dit