Beton-Metselzand en Kalkzandsteenzand voor Overijssel: Economische betekenis, verbruik, herkomst en prognoses

Jos Arts, W.J.J. van Engelenburg, Paul Ike, A.A.A. Kremers, Fokko van der Molen, G.J. Seppenwoolde, Johannes Woltjer

OnderzoeksoutputProfessional

98 Downloads (Pure)

Samenvatting

Doelstelling van het onderzoek was meer inzicht verkrijgen in:
1) De economische betekenis van de ontgrondingsactiviteiten in de provincie Overijssel.
2) De grondstoffenstromen van beton- en metselzand, kalkzandsteenzand en ophoogzand in, naar en van Overijssel.
3) Het ontgrondingenbeleid in Duitsland in relatie tot de importmogelijkheden voor Overijssel.
4) Toekomstige ontwikkelingen omtrent genoemde oppervlaktedelfstoffen en vervangende grondstoffen in de provincie Overijssel.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijOOM Advies en Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, RUG
Opdrachtgevend orgaanProvincie Overijssel
Aantal pagina's69
StatusPublished - okt.-1994

Citeer dit