Betrokkenheid burger bij het waterbeheer. De komst van de ingezetene in het waterschapsbestuur

M.J.C. Schwartz

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TitelPlanologische Discussiebijdragen 1996, deel 1
Redacteuren Stichting PDD
Plaats van productieDelft
UitgeverijDelft University Press
StatusPublished - 1996

Citeer dit