Better lighting to reduce falls and fracture? A comment on de Boer et al. (2004): Different aspects of visual impairment as risk factors for falls and fractures in older men and women

AC Kooijman*, FW Cornelissen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2061-2062
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - nov-2005

  Citeer dit