BETWEEN BROADCASTING POLITICAL MESSAGES AND INTERACTING WITH VOTERS: The use of Twitter during the 2010 UK general election campaign

Todd Graham*, Marcel Broersma, Karin Hazelhoff, Guido van't Haar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  240 Citaten (Scopus)
  8 Downloads (Pure)
  Filter
  Chapter

  Zoekresultaten