Between Demonstration and Imagination. Essays in the History of Science and Philosophy Presented to John D. North

Lodi Nauta, Arjo Vanderjagt

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
StatusPublished - 1999

Citeer dit