Between Dreams and Reality: The Dutch Approach to Genomics and Society

M. Huijer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)91 - 95
Aantal pagina's5
TijdschriftBiosocieties
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006

Citeer dit