Between Grassroots Activism and Transnational Aspirations: Anti-Nuclear Protest from the Rhine Valley to the Bundestag

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-211
Aantal pagina's21
TijdschriftHistorical Social Research
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit