Between Grassroots Protest and Green Politics: The Democratic Potential of 1970s Antinuclear Activism

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)25-39
  Aantal pagina's15
  TijdschriftGerman Politics and Society
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit