Between Groningen and Palermo

Thomas van Bochove (Gastredacteur), J.H.A. Lokin (Redacteur), B.H. Stolte (Redacteur), N. van der Wal (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's464
TijdschriftSubseciva Groningana
VolumeIX
StatusPublished - 2014

Citeer dit