Between Internal and External (Mis)fit: A Complementarities Perspective on the Toyota Crisis

Miriam Wilhelm, Arnaldo Camuffo

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
TijdschriftAcademy of Management Proceedings
Volume2013
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit