Between Substance and Autonomy: Finding Legal Certainty in Google Shopping

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)144–153
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of European Competition Law & Practice
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit