Between the Andes and the Amazon: Language and Social Meaning in Bolivia by Anna M. Babel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)442-444
Aantal pagina's3
TijdschriftAnthropological Linguistics
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit