Beveiliging staatshoofd weinig loyaal: Van (koninklijke) noodverordeningen en noodbevelen

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Als er koninklijk bezoek op stapel staat, wordt in de gemeente die met dat bezoek wordt vereerd standaard de noodverordening uit de kast getrokken. De daarin opgenomen voorschriften maken regelmatig een inbreuk op grondrechten. Burgemeesters handelen hiermee, noodgedwongen, structureel in strijd met het recht. Een noodverordening is immers bedoeld voor noodsituaties. Koninklijke bezoeken zijn over het algemeen ruim van tevoren bekend en bovendien een steeds terugkerend verschijnsel. De formele wetgever moet zijn verantwoordelijkheid nemen en voorzien in een wettelijke basis op grond waarvan burgemeesters de voor lokale omstandigheden noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen treffen.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2012/711
Pagina's (van-tot)792-799
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2012
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2012

Keywords

  • noodverordening noodbevel art. 175 gemeentewet art. 176 gemeentewet hoogwaardigheidsbeleders koninklijk huis veiligheidsmaatregelen noodbeveogdheden burgemeester noodrecht

Citeer dit