Bevolkingsprognose 2012-2060: Model en veronderstellingen betreffende de sterfte

L. Stoeldraijer, C. van Duin, F. Janssen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-27
Aantal pagina's27
TijdschriftBevolkingstrends
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusPublished - 2013

Citeer dit